Norra Hallsås har skapats genom ett unikt samarbete mellan kommunen, byggherrar och arkitekter. De tre prisbelönta arkitekterna utformade tillsammans en vision för området.

”Tyd terrängen, lyft pennan när marken ber om det och lägg husen bara där landskapet, solen och vinden gör det naturligt.”

Rent konkret innebär detta:

  • Hus och vägar anpassas till landskapet och naturen – inte tvärtom.
  • Bygg smala slanka huskroppar med mörka fasader som passar i skogen.
  • Bygg på höjderna och sluttningarna där utsikten och solen tas tillvara.
  • Bygg smala vägar som slingrar sig fram i landskapet.
  • Ha omsorg om detaljerna (belysning, elskåp, transformatorer med mera).

De enskilda arkitekterna har sedan tagit fram sin egen tolkning för sina delar. På så sätt har området en speciell dynamik med stor variation som ändå hålls ihop av en gemensam grundtanke.

NorraHalls_A-579_72dpi-beskuren